Om glasbruket

Glastillverkningens historia sträcker sig långt bakåt. I Sverige har man hittat spår av importerat glas från 400-talet e.kr. Mycket är idag okänt om den svenska glastillverkningen och hur produktionen såg ut i landet, men man vet att under 1600-talet tillkom flera nya glashyttor runtom i landet. 

Det är först under andra hälften av 1900-talet som glastillverkning och glasblåsning tog som mest fart i Sverige. Det är här Mantorp Glasbruk kommer in i historien.
Mellan Riksväg 1 och E4:an, mitt i centrala Östergötland, öppnade Mantorp Glasbruk år 1969. Sedan 1983 drivs glasbruket utav Gert Brink och som har arbetat med glas sedan 15-års ålder. 

Här tillverkas glas i all möjlig färg och form, allt från dricksglas och vasar till skulpturer och djur. Unika beställningar tillverkas och skickas till flera håll runtom i världen, och allt i butiken är tillverkat i hyttan i rummet bredvid. 

 

© Mantorp Glasbruk AB 2018. Alla rättigheter förbehålls